ÄRIKINNISVARA HALDUS

Kinnisvara haldamine on kas juriidilisel õigusel või lepingulisest kohustusest tulenev vastutus kinnisvara jätkuva olemasolu eest, tagades hallatava kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamise läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise ja kirjeldamise (dokumenteerimise).

Kinnisvara haldamise põhieesmärgid on:
  • Kinnisvara füüsiline säilitamine: hoida korras ehitiste konstruktsioonid ja tehnosüsteemid, vajadusel korraldada ehitustöid kinnistus kasutusotstarbe tagamiseks.
  • Kinnisvara juriidiline säilitamine: kinnisvarahaldur „registreerib“ enda jaoks kinnistu omandiga seotud kohustused, kontrollib nende õiguslikkust, kohustuste tähtaegade ning kvaliteedi järelvalve teostamine ning vajadusel õigusaktidest tuleneva mõjutussüsteemi käivitamine.
  • Kinnisvara majanduslik säilitamine: kõik tegevused, mis on seotud hallatava kinnisvara rahavoogudega, et need oleks omanikule/omanikele vastuvõetavad: kasumile orienteeritud kinnisvara korral tuleb tagada ettenähtud kasum, eelarveliste kinnistute puhul tagada kulude vastavus eelarvele - iga kinnisvara puhul määravad esmajoones omanike huvid need eesmärgid ja tegevused, millele selle kinnistu majandamine tervikuna peab vastama või kuidas püstitatud tulemuseni tuleb jõuda.
Haldamine sisaldab kõiki korralduslikke üksiktegevusi, mida igal kinnisvaraobjektil tuleb teha. Mida suurem objekt ja mida enam objektiga seotud osapooli, seda suurem on erinevate haldustööde maht ning keerukamad ka lahendamist vajavad probleemid, mille raames ulatame oma abikäe omanikele. 

Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit: