TEENUSED
      HALDUS

Pakume Teile effektiivset elu-, äri-, lao- ja tootmishoonete ning garaaži ühistute tervikliku haldusteenust.
Personaalne haldur tegeleb haldusküsimustega, et Teie vara ja äri oleks korras ning heaolu tagatud.
TEHNOHOOLDUS

Aitame tagada töökindluse kõikidel tehnosüsteemidel. Regulaarsete hooldustegevustega tagatakse süsteemide jätkusuutlik toimimine, et järjepidev töö ja ohutus oleks tagatud.
HEAKORD

Heakorra töödega tagatakse hoone kui ka hoonet piirneva territooriumi puhtus ja viisakas ilme. Kokkulepitud heakorra tegevustega luuakse puhas keskkond nii elanikele, töötajatele kui ka klientidele.
RAAMATUPIDAMINE

Kuluarvestuse üle peetakse paika pandud järelvalvet ja ülevaadet. igakuine eelarvestamine ja muud raamatupidamislikud toimingud tagavad jätkusuutliku majandamise.
Personaalse pakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit:

Lisaks teostame soodsalt eritöid, alates muru niitmisest, akende ja põrandate pesust kuni san.tehniliste töödeni välja jne.
Huvi korral küsi täpsemalt.