ÄRIPINDADE HALDUS

Ärikinnisvara haldamine sisaldab kõiki korralduslikke üksiktegevusi, mida igal kinnisvaraobjektil tuleb teha. Mida suurem objekt ja mida enam objektiga seotud osapooli, seda suurem on erinevate tööde maht ning keerukamad ka lahendamist vajavad probleemid, mille raames ulatame oma abikäe ärikinnisvara omanikele.

VÕTA ÜHENDUST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
KORTERIÜHISTU HALDUSTEENUS
Korteriühistu haldusteenusel lähtume oma tegevusel Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning standardist EVS 807:2016. Sõlmides halduslepingu määrame igale objektile proffesionaalse kinnisvarahalduri, kes on Teie esimeseks kontaktisikuks ja kes tegeleb kõige vajalikuga, et Teile oleks tagatud kvaliteetne haldusteenus.
  --------------------------------------------------------------------
RAAMATUPIDAMINE
Osutame raamatupidamisteenust korteriühistutele ja äriühingutele, tänu millele omanikul on võimaluse omada ülevaadet enda varaga seotud tuludest-kuludest.  Raamatupidamisteenusega tagame arvete koostamiste, laekumiste pangaülekannete halduse,     majandusaruannete koostamise ja muu vajaliku.
----------------------------------------------------------------
HEAKORD - sise- ja välikoristus
Puhastus töödega tagatakse hoone kui ka hoonet piirneva territooriumi puhtus ja viisakas ilme. Kokkulepitud heakorra tegevustega luuakse puhas keskkond nii elanikele, töötajatele kui ka klientidele.
----------------------------------------------------------
TEHNOHOOLDUS
Aitame tagada töökindluse kõikidel tehnosüsteemidel. Regulaarsete hooldus-tegevustega tagatakse jätkusuutlik toimimine, et järjepidev süsteemide töö ja ohutus oleks tagatud.
--------------------------------------------------------
ERITÖÖD
Teostame kvaliteetseid eritöid, alates muru niitmisest, akende ja põrandate pesust kuni ventilatsiooni puhastustöödeni välja jne.
- Akende pesu
- Muru niitmine
- Haljastus
- Lumekoristus
- Eri- ja ehitusjärgne puhastus
- Garaaži- ja põrandate süvapesu
- Graffiti eemaldus
- Ventilatsioonitorude puhastus
- Ehituskonteinerite rent 6-20m3
- Näriliste ja muttide tõrje
- Asfaldi parandus, löökaukude lappimine

VÕTA ÜHENDUST